Lien_he

Tài liệu download

HỘI THẢO ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

- Bài thuyết trình về công nghệ Watson for Oncology

Download

- Các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Y tế

Download

- Hướng tiếp cận sáng tạo cho Y tế sử dụng công nghệ Tích hợp của IBM

Download

- Tham luận của bệnh viện K về công nghệ Watson for Oncology

Download